Technikum nr 5
grafika i poligrafia cyfrowa
fotografia i multimedia
Przedmiot teoretyczny, 3 godziny klasa 3, 4 godziny klasa 4 (pierwszy semestr).
Nauczyciel: Dariusz Ślawski.
DZIAŁY TEMATYCZNE:
1.
Cyfrowe maszyny do drukowania nakładów,
2.
Wielkoformatowe cyfrowe maszyny drukujące.
1.
CYFROWE MASZYNY DO DRUKOWANIA NAKŁADÓW

zasady rysunku technicznego,

czytanie schematów i rysunków technicznych maszyn poligraficznych,

klasyfikacja maszyn i urządzeń poligraficznych,

poznanie maszyn i urządzeń stosowanych w przygotowaniu druku, poligrafii, introligatorstwie i procesach wykończeniowych,

poznanie budowy i zasady działania części maszyn poligraficznych,

poznanie parametrów maszyn poligraficznych,

poznanie dokumentacji technologicznej maszyn poligraficznych,

poznanie obiegu dokumentacji w drukarni,

poznanie elementów cyfrowych systemów produkcyjnych w poligrafii,

poznanie programów komputerowych wspomagających procesy poligraficzne,

poznanie cyfrowych maszyn drukarskich,

zasady dobierania maszyn cyfrowych do rodzaju publikacji,

poznanie budowy, zasad działania, obsługi cyfrowych maszyn drukarskich.
2.
WIELKOFORMATOWE CYFROWE MASZYNY DRUKUJĄCE

poznanie budowy, zasady działania, rodzajów analogowych aparatów fotograficznych,

poznanie powiększalników fotograficznych,

poznanie minilabów fotograficznych analogowych i cyfrowych,

poznanie budowy, zasady działania i rodzajów cyfrowych aparatów fotograficznych,

poznanie skanerów obrazu,

poznanie drukarek komputerowych,

poznanie maszyn do druku wielkoformatowego,

dobieranie maszyny do specyfiki druku,

poznanie zasad przygotowania maszyny wielkoformatowej do druku,

poznanie parametrów druku wielkoformatowego.