technikum informacje przedmioty zawodowe nauczyciele galeria słownik ZADANIA 3T
TECHNIKUM NR 5
cyfrowe procesy graficzne
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
TECHNIKUM NR 5
62-800 Kalisz, ul. Kordeckiego 19
e-mail: info@os-w.pl
tel. 62 502 35 55, fax 62 502 32 67

PLAN LEKCJI TECHNIKUM

aktualny od 18 grudnia 2017